KAI
babka
ninka

O nás


kai

Keramický ateliér IRIS

Keramický ateliér Iris vznikol ako snaha o zužitkovanie viac ako 15-ročných skúseností s keramickou výrobou v chránenej dielni Dúha vo Vranove nad Topľou. Za týmto projektom stojí Ján Jankiv a Alenka Horňáková, pani majstrová s viac ako 35-ročnými skúsenoťami (okrem iného aj v pozdišovskej keramike). Zámerom našej tvorby je vyrábať úžitkovú keramiku, ktorá ponúka inovatívne výtvarné riešenia reflektujúce kolorit slovenského prostredia. Tomuto účelu slúži dvanásť doposiaľ navrhnutých tvarov nazývaných podľa literárnych postáv. Keramický ateliér Iris je registrovanou ochrannou známkou a svoje produkty vyrába v edícii, ktorá je limitovaná výrobnými možnosťami našej keramickej dielne, čo zaručuje kvalitu každého jedného hrnčeka.

korene

Edícia korene

Ako už napovedá názov, zámerom tejto edície bola snaha o prepojenie možností súčasnej keramickej výroby s ornamentálnym dedčstvom našich predkov, z ktorého sme vyrastali. Autorský dizajn bol inšpirovaný slovenskou ľudovou výšivkou a slovenskou ľudovou ornamentikou. Ťažisko výberu tkvie vo vzoroch prevzatých z ľudového odevu a bytových textílií z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia, keď výšivka zaznamenala svoj najväčší rozvoj. Každý ornament tejto edície je vyhotovený v troch farebných kombináciach. Faktografické citácie použité v katalógu sú prevzaté z publikácií A. Chalupkovej a D. Németh.

handmade

Hand Made tvorba

Celý proces výroby, od hliny až po hotový hrnček je vyrábaný za pomoci mnohých šikovných rúk, ktoré zaručujú vysokú kvalitu našej práce. Každý hrnček prechádza tromi výpalmi vyžadujúcimi si osobitné zručnosti. Na prvý výpal, predžah, je použitý vysokokvalitný íl s minimálnym obsahom železa, ktorý dodáva vypalenému črepu príznačný belostný vzhľad. Nanášaná glazúra určená na druhý výpal je tónovaná presným pomerom do špecifického odtieňa jemnej slonovej kosti, charakteristického pre celú kolekciu. Keramický pigment vytvárajúci finálny ornament je v poslednom výpale pri vysokej teplote zatavený do glazúry čo zaručuje jeho trvalú odolnosť.

duha

Dúha

Všetky hrnčeky vyrába chránená dielňa Dúha, ktorú založilo Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou v roku 2003 ako pracovisko na ktorom môžu nájsť uplatnenie ľudia so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, ktorí majú problém s uplatnením sa na voľnom trhu práce. Zaučením sa a postupnou špecializáciou sa na jednotlivých pracoviskách vyprofilovala kvalifikovaná pracovná sila, ktorá odsúva do úzadia svoj hendikep. Preto kúpou každého hrnčeka pomáhate a dávate prácu práve týmto ľuďom.


Cena je jednotná pre každý hrnček či šálku s podšálkou - 12,90 €.

×


Objednávka

Naše výrobky si môžete objednať jednoducho prostredníctvom internetového obchodu handmade

Alebo využite možnosť elektronickej objednávky prostredníctvom e-mailu

Kontakt

057 488 43 50

keramickyatelieriris@gmail.com

Budovateľská 2561, 093 01 Vranov nad Topľou

Slovenská republika