Naspäť
Marinka

Marína

objem: 350ml, výška: 95mm, ø - 90mm, cena: 12,90€


Pre nedostatok prameňov nevieme presne určiť, kedy vznikli prvé formy výšivky. Domnievame sa, že ich možno hľadať už v predhistorickej dobe a mali pravdepodobne funkčný charakter. Vznikali na miestach, kde sa plátno spájalo, začisťovalo, spevňovalo a formovalo. Jednoduchými aj zložitejšími spojovacími stehmi sa spájali časti textílií, slučkovacím stehom sa obrubovali a spevňovali okraje, aby sa rýchlo neobdierali a nerozstrapkávali. Účelové zameranie mali aj rozličné stehy, ktorými sa spevňovali nariasené časti odevu. Rytmickým ukladaním funkčných stehov vznikal jednoduchý ornament, ktorý sa postupne rozrastal do plochy.