Naspäť
Anabelka

Anabella

objem: 300ml, výška: 70mm, ø - 75mm, cena: 12,90€


Vzory slovenskej ľudovej výšivky sa vyvíjali z jednoduchých geometrických prvkov, ktorých vznik súvisel s funkčnými stehmi. Rytmickým ukladaním jednotlivých stehov zvislým, vodorovným alebo šikmým smerom sa vytvárali štvorčeky, zúbky, stĺpiky a linky. Ich zoskupovaním a priraďovaním ďalších prvkov vznikali čoraz zložitejšie motívy a bohatšie ornamentálne zostavy. Tento proces neprebiehal celkom samostatne. Na ľudovú ornamentiku vplývali rôzne slohové prúdy, najmä renesancia. Stopy v ornamente zanechali aj barok, rokoko a mnohé štylizované rastlinné prvky sú pravdepodobne orientálneho, najmä tureckého pôvodu.