Naspäť
Šangala

Šangala

objem: 300ml, výška: 70mm, ø - 90mm, cena: 12,90€


Výšivka sa v stredoveku a vo včasnom novoveku v ľudovom odeve vôbec nevyskytovala alebo sa vyskytovala len veľmi ojedinele. Predstavovali ju účelové švy, ktoré spájali alebo spevňovali jednotlivé diely odevu. Prísne obmedzenia v 16. a 17. storočí bránili zdobiť ľudový odev výšivkou, aby sa nenapodobňoval panský odev, a tak sa nestierali stavovské hranice. V 18. storočí sa zákazy začali uvoľňovať, výšivka prestávala byť znakom odevu šľachticov a závratným tempom prenikala sprvu do odevu bohatých mešťanov a remeselníkov, neskôr aj do odevu zámožnejších sedliakov a napokon aj do odevu prostého vidieckeho ľudu.