Naspäť
Zunička

Zuna

objem: 450ml, výška: 95mm, ø - 100mm, cena: 12,90€


Vyšívanie ako ozdobná technika sa najprv uplatňovala na úžitkových a obradových textíliách (kútne plachty, vôdzky a pod.), kde stvárňovaním ochranných symbolov zohrávala aj istú magickú funkciu. Pôvodne mali jednotlivé motívy svoj symbolický význam. V úsilí zabezpečiť sa proti nepriaznivým vplyvom a zachovať si hospodársku prosperitu, siahali ľudia k rozličným iracionálnym praktikám, medzi ktoré patrilo aj zobrazovanie štylizovaných symbolov. Časom sa pôvodný význam motívov strácal a upadal do zabudnutia. Tradičné motívy sa vyšívali naďalej, zanikla ich magická funkcia a pretrvávala estetická funkcia.