Naspäť
Malicka

Malka

objem: 100ml, výška: 55mm, ø - 60mm, cena: 12,90€


Podrobným skúmaním ornamentiky na ľudových textíliách aj okolitých krajín v komparácii s historickými, prevažne bronzovými predmetmi z archeologických vykopávok sa rozšíril názor, že ľudové vzory ako ich poznáme dnes, nie sú výsledkom priameho vývoja z obdobia slovanského staroveku, ale vznikli preberaním z iných kultúr v rôznych obdobiach a následným udomácnením v konkrétnych lokalitách, kde sa už vyvíjali samostatne a prípadná podobnosť so starovekými vzormi je výsledkom uplatňovania motivických archetypov, ktoré sa vyskytujú takmer vo všetkých kultúrach (kríž, kruh, špirála a pod.).