Naspäť
Habáňik

Habáň

objem: 400ml, výška: 75mm, ø - 80mm, cena: 12,90€


Silne zakorenený tradicionalizmus v dedinskom prostredí mal za následok, že sa uplatňovali isté ornamentové vzory, ktoré sa v nezmenenej podobe preberali z generácie na generáciu. Tieto vzory predstavovali dôležitú ozdobnú zložku ľudového odevu, ktorá podstatne ovplyvnila jeho variabilitu a často bola aj jedným zo znakov odlíšenia nielen regionálnej, ale aj miestnej diferencovanosti. Takto vznikali ostrovy rovnakých alebo veľmi podobných výšivkových skupín, charakteristické pre konkrétne dediny alebo skupiny dedín. Podľa podobnosti výšiviek na ľudovom odeve vieme dnes vytvoriť lokálne a regionálne skupiny ľudových výšiviek.